Logo Culinair Kommers

Wereldwijd en ook in heel Nederland zijn er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook voor Culinair Kommers heeft dit opperste prioriteit.

De gezondheid van al onze klanten, medewerkers en vrijwilligers is natuurlijk altijd onze hoogste prioriteit. Wij volgen hierin strikt de richtlijnen van het RIVM. Hierbij een overzicht van de genomen maatregelen:

  • Extern bezoek aan de productielocatie van Culinair Kommers is teruggebracht tot datgeen wat noodzakelijk is om voortgang van ons productieproces te garanderen;
  • De medewerkers van Culinair Kommers dienen het voorgeschreven handenwas- en desinfectieprotocol strikt te volgen en hebben daarnaast een apart protocol met voorzorgsmaatregelen;
  • Alle medewerkers op de productieomgeving dragen mondkapjes. Wij hebben de productielocatie zodanig gewijzigd dat werken met ten minste 1,5 meter afstand van elkaar mogelijk is;
  • Zo lang de RIVM maatregelen met betrekking tot het beperken van verspreiding van het coronavirus van kracht zijn, houden wij geen rondleidingen op onze productielocatie.

Calamiteitenplannen

Mochten er onverhoopt toch levering- of capaciteitsproblemen ontstaan, dan beschikt Culinair Kommers over een aantal calamiteitenplannen. Per mogelijk scenario zijn plannen tot in detail uitgewerkt en borgt de toeleveranties naar onze relaties en mensen die gebruik maken van onze maaltijdservice met betrekking tot het leveren van maaltijden in een beperkter vastgesteld assortiment.

We handelen zo snel als mogelijk op alle richtlijnen van het RIVM en stellen alles in het werk om onze dienstverlening conform afspraak te verrichten. We zullen u zo goed mogelijk informeren door dit bericht te updaten, mocht hier aanleiding voor zijn.